Livskvalitet

På de neste sidene kan du lese om livskvalitet.

Utdrag

Behov for anerkjennelse

Vårt behov for anerkjennelse handler om at vi ønsker å respekteres for hvem vi er. I denne kategorien finner vi både behovet for anerkjennelse fra oss selv (= selvrespekt) og behovet for anerkjennelse fra omverdenen. Vi trenger at andre setter pris på oss, og at de gjør det på en måte som svarer til vårt eget bilde av oss selv. 

Behov for selvrealisering

Øverst i behovspyramiden finner vi behovet for selvrealisering, som vi vender oss mot når de øvrige behovene er oppfylt. Selvrealisering handler i Maslows definisjon om at vi har fokus på å utvikle våre evner og nå vårt fulle potensial, f.eks. ved å engasjere oss i kreative prosjekter eller ved å prøve å mestre evnene og ferdighetene våre. Selvrealisering handler imidlertid ikke bare om å gjennomføre prosjekter og nå målene sine, men også om å finne glede i selve prosessen med å arbeid med seg selv og sitt potensial.   

Maslow var særlig interessert i menneskets behov for selvrealisering, og han koblet sin beskrivelse av dette behovet sammen med begrepet «høydepunktopplevelser» eller peak experiences. Begrepet beskriver de situasjonene i livet hvor vi virkelig føler oss på toppen og blir så fokuserte på den aktuelle positive opplevelsen at vi nesten glemmer alt annet. Tanken om disse høydepunktopplevelsene var med på å inspirere Maslows fagkollega Mihaly Csikszentmihalyi til å formulere sin teori om flyt, som du kan lese mer om her.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn