Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Psykisk helse | Kompendium
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2022
Sist oppdatert: 14.02.2023
Antall sider: 49

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2022). Psykisk helse | Kompendium. Hentet 30. september 2023 fra https://www.studienett.no/psykisk-helse

Litteratur

Karpatschof, B & Katzenelsen, B (Red.), (2011), Klassisk og moderne psykologisk teori (2. utgave). Hans Reitzels forlag.

Larsen, O.S. (2008-2018). Psykologiens veje (3. utgave). Systime.

Ravn, F.A.P & Wolf, T. (2015-2017). Psykologi - fra celle til selfie. Forlaget Columbus.

Svendsen, Tonje Fossum (2021-2022), Psykologi 1 (3. utgave), H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard).

Svendsen, Tonje Fossum (2022), Psykologi 2 (1. utgave), H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard).