Hva er psykisk helse?

Introduksjon

Psykisk helse er et begrep som beskriver hvor godt en person har det psykisk. Psykisk helse er imidlertid ofte litt mer komplekst å beskrive enn fysisk helse, fordi man ikke på samme måte kan peke på noen spesifikke mål for når psyken er sunn.

Det psykiske helsebegrepet har vært i forandring gjennom historien, så idealet om hvordan en psykisk sunn person ser ut, har endret seg en del gjennom tiden. I dag har man f.eks. mer vekt på en persons evne til å fungere sosialt og en persons eget bilde av sin psykiske helse, mens man legger mindre vekt på om en person er som alle andre. Tidligere hadde man derimot en større tendens til å vurdere en person som psykisk usunn hvis personen var annerledes enn gjennomsnittet.   

Hva er psykisk normalt? 

Som vi allerede har nevnt, kan det være forskjellige måter å vurdere det psykisk normale på. Nedenfor beskriver vi kort fire forskjellige normalitetsoppfatninger som alle kan spille en rolle i vurderingen av en persons psykiske helse. 

Funksjonsbetinget normalitetsoppfatning

Den funksjonsbetingede normalitetsoppfatningen legger vekt på om en person kan fungere normalt i samfunnet. En person kan altså godt være psykisk annerledes i denne normalitetsoppfatningen, så lenge de psykiske avvikene ikke medfører at personen f.eks. ikke kan gå på skolen, ha en jobb eller oppnå sosiale relasjoner til andre mennesker. 

I dag er det særlig den funksjonsbetingede normalitetsoppfatningen som blir anvendt når man skal vurdere om en person er rammet av en desidert psykisk sykdom. Hvis en person f.eks. er så preget av vedvarende nedtrykthet at det hemmer evnen til å leve et normalt liv, så kan det være grunnlag for å stille diagnosen depresjon.

Subjektiv normalitetsoppfatnin

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn