Helsepsykologi

Introduksjon

Helsepsykologien er en gren av psykologien som har særlig fokus på hvordan den psykiske helsen kan ha innvirkning på en persons fysiske helse. Helsepsykologien er et relativt nytt psykologisk felt, men det har skjedd en enorm utvikling i vår kunnskap på området innenfor de siste tiårene. Man blir stadig mer og mer bevisst på hvor voldsom effekt psykisk velvære kan ha på fysiske helse.

Sunn livsstil og motivasjon

Spørsmålet om hvordan man best motiverer folk til å leve sunnere, er et viktig fokusområde for helsepsykologien. I mange tilfeller anbefaler leger livsstilsendringer til pasientene de kommer i kontakt med - f.eks. i form av mer mosjon eller omlegginger av kosten. Derfor er selvfølgelig også et viktig spørsmål hvordan man rent psykologisk kan motivere pasientene til rent faktisk å foreta de nødvendige livsstilsendringene - og holde fast ved dem over tid. Tilsvarende er det interessant å overveie hvordan et helt samfunn best kan motivere borgerne til å leve sunnere.

I den forbindelse kan man f.eks. studere om opplysningskampanjer om mosjon og sunn kost fører reelle livsstilsendringer med seg, eller om det er nødvendig å ta andre midler i bruk fra samfunnets side. Herunder kan man også undersøke hvor stor effekt økonomiske faktorer har på folks livsstil - hjelper det f.eks. med å redusere antallet røykere, hvis man hever prisen på sigaretter? Og kan man omvendt få folk til å spise mer grønnsaker ved å justere prisen ned? 

Tilsvarende kan man også undersøke hvilke psykologiske mekanismer som kan hjelpe mennesker med å få en mer aktiv livsstil. Handler det f.eks. om å oppfordre til at man kombinerer fysisk aktivitet med noe sosialt (f.eks. ved å få en treningspartner), eller handler det om å gi folk mer tid til mosjon i hverdagen (f.eks. ved å regulere arbeidstider eller ved å gjøre det mer attraktivt å gå eller sykle til jobb)? Eller er det be...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn