Forebyggende tiltak i samfunnet

Introduksjon

Inntil videre har vi særlig hatt fokus på hvilke egenskaper ved det enkelte mennesket som kan bidra til å forebygge psykiske problemer og lidelser. Samfunnet har imidlertid også stor interesse av å forebygge psykiske problemer og lidelser. 

Dels er det selvfølgelig en del av samfunnets oppgave å sørge for at borgerne kan leve så gode liv som mulig. Men forebyggende arbeid er også viktig i økonomisk forstand, fordi psykiske problemer og lidelser kan ha mange omkostninger til f.eks. behandling, tapt arbeidsfortjeneste og forsinkelser i utdannelsessystemet. God psykisk helse smitter dessuten over på den fysiske helsen, f.eks. fordi man har mer overskudd til å ta vare på seg selv fysisk hvis man har det godt psykisk. 

Ulike typer forebyggende tiltak

Myndigheter setter typisk en del forebyggende tiltak i gang, fordi det er så mange fordeler ved å beskytte borgernes psykiske helse. Disse tiltakene kan deles inn i forskjellige typer, avhengig av hvilke grupper i samfunnet som tiltakene...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn