Stress- og sårbarhetsmodellen

Stress- og sårbarhetsmodellen er utviklet av den amerikanske psykologen Joseph Zubin.

Modellen er basert på en tanke om at forskjellige mennesker har forskjellige nivåer av sårbarhet, og at disse nivåene kan ha stor innvirkning på hvordan disse menneskene reagerer på stress (som i denne forbindelse betyr enhver livsbegivenhet som kan virke psykisk belastende). 

En person med høy sårbarhet kan dermed lettere bli satt ut av kurs av livets begivenheter, mens en person med lav sårbarhet kanskje kan gjennomleve selv ganske voldsomme traumer uten å utvikle varige psykiske problemer. Dermed kan stress- og sårbarhetsmodellen altså f.eks. brukes til å forklare hvorfor to forskjellige mennesker kan reagere vidt forskjellig på samme type livsbegivenhet. ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn