Opplevelse av sammenheng (OAS)

Opplevelse av sammenheng (OAS) er et fenomen som ble beskrevet av sosiologen Aaron Antonovsky. 

I likhet med Joseph Zubin var Antonovsky interessert i å undersøke hvorfor noen mennesker tilsynelatende klarer seg gjennom voldsomt pressede situasjoner uten å utvikle psykiske problemer. Kunne man kanskje beskrive én bestemt egenskap som disse særlig motstandsdyktige personene hadde til felles?

Antonovsky kom frem til at den avgjørende faktoren er en persons opplevelse av sammenheng. Grunnleggende sett betyr det at jo bedre en person er til å se en meningsfull sammenheng i sine livsbegivenheter, jo bedre er personen til å håndtere psykisk press. 

Ifølge Antonovsky avhenger OAS av tre faktorer: begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet.

Begripelighet betyr at man ser sine...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn