Frankl og livets oppgaver

Den østerrikske psykologen og filosofen Viktor E. Frankl formulerte en psykologisk teori om at menneskelivet grunnleggende er definert av menneskets søken etter mening. Jakten på mening er ifølge Frankl det mest grunnleggende menneskelige behovet, som alle våre handlinger dypest sett er orientert imot. 

Men hvordan finner vi mening i livet? Ifølge Frankl finner man de oppgavene som livet gir en, og tar ansvar for å løse dem. Hva disse oppgavene består av, kan variere avhengig av livssituasjon. Hvis man har barn, har man f.eks. en viktig oppgave i å gi barna omsorg og sikre at de utvikler seg godt. 

Andre oppgaver kan kanskje oppstå i forbindelse ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn