Den biopsykososiale modellen

Introduksjon

I ditt arbeid med forskjellige psykologifaglige emner, kan du støte på den biopsykososiale modellen i forskjellige sammenhenger. Modellen er typisk illustrert med en trekantet figur:

Den biopsykososiale modellen sier grunnleggende sett at de fleste psykologiske fenomener kan forklares ut fra et samspill mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer. En psykologisk lidelse som depresjon kan f.eks. ofte spores til både biologiske ubalanser i hjernen, psykologiske tendenser til negativ tenkning, og sosiale fenomener relatert til f.eks. mangel på positive sosiale relasjoner. Omvendt er det også både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer involvert i en forklaring på hvordan man oppnår god psykisk helse og forebygger psykiske lidelser.

Den biopsykososiale modellen kan også brukes til å illustrere psykologiske årsakssammenhenger, f.eks. hvis man kan se at en psykologisk lidelse kanskje har en biologisk forklaring (f.eks. kjemisk ubalanse i hjernen), eller en sosial forklaring (f.eks. omsorgssvikt i den tidlige barndommen), eller en kombinasjon av begge (genetisk disposisjon for en bestemt psykisk lidelse, som kommer til uttrykk pga. ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn