Begreper

Behovspyramiden

Behovspyramiden er en modell utarbeidet av Abraham Maslow. Modellen illustrerer menneskets grunnleggende behov, og hvordan de står i forhold til hverandre. 

Ifølge Maslow har vi som mennesker fem nivåer av behov: Fysiologiske behov, trygghetsbehov, sosiale behov, behov for anerkjennelse og behov for selvrealisering.

Flyt

Flyt er et begrep definert av Mihaly Csikszentmihalyi. Flyt beskriver en mental tilstand hvor man blir fullstendig oppslukt av aktiviteten man driver med. I følge Csikszentmihalyi er et godt liv tett forbundet med mange muligheter til å oppnå flyt-tilstanden. 

Relatert til Maslows begreper om selvrealisering og høydepunktopplevelser.

Funksjonsbetinget normalitetsoppfatning

Funksjonsbetinget normalitetsopfattning er en normalitetsoppfatning hvor det psykisk normale defineres ut fra om en person kan fungere i en alminnelig hverdag i samfunnet. F.eks. i forhold til om personen kan studere eller jobbe, eller inngå i sosiale relasjoner med andre mennesker. 

Helsepsykologi

Helsepsykologi er en gren av psykologien som har fokus på hvordan psykisk helse kan påvirke fysisk helse. F.eks. kan det være studier av hvordan psykiske lidelser kan øke risikoen for fysiske sykdommer. 

Høydepunktopplevelser (peak experiences)

Høydepunktopplevelser er et begrep for de tidspunktene i livet hvor vi virkelig føler oss på toppen og nærmest mister fornemmelsen av tid og sted. Oppstår ifølge Maslow ofte i forbindelse med selvrealisering. Relatert til flyt-begrepet.

Indikativ forebygging

Indikativ forebygging er en forebyggingsstrategi som fokuserer på personer eller grupper som allerede er rammet av psykiske vansker eller lidelser. Strategien vil forhindre at lidelsene forverres eller blir årsak til ytterligere lidelser. 

Lært hjelpeløshet

Lært hjelpeløshet er en tilstand hvor man har overbevist seg selv om at man ikke kan håndtere livets utfordringer på egenhånd. Kan oppstå som konsekvens av lav mestringstro. 

Kulturbetinget normalitetsoppfatning

Kulturbetinget normalitetsoppfatning er en normalitetsoppfatning hvor det psykisk normale defineres ut fra en bestemt kulturs standarder. 

Livskvalitet

Livskvalitet er et mål på hvor godt et liv man har.

De norske helsemyndighetene har presentert fem strategier til å oppnå bedre livskvalitet: Knytte bånd, være aktiv, være oppmerksom, fortsette å lære og gi til andre

Livsmestring

Livsmestring er et begrep som beskriver hvor god man er til å skape et godt liv for seg selv. Innenfor livsmestring kan man studere de personlige egenskapene og strategiene som kan øke en persons sjanser til å oppnå et godt liv - og herunder også oppnå og bevare god ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn