Psykisk helse

I dette kompendiet kan du lese om psykisk helse. Psykisk helse inngår i flere av kompetansemålene i Psykologi 2, men du kan også bruke kompendiet hvis du skal arbeide med emnet i andre faglige sammenhenger – eller hvis du simpelthen er interessert i å lære mer om hvordan man oppnår god psykisk helse.

Legg merke til at vi har splittet informasjonen om de enkelte psykiske lidelsene inn i et selvstendig kompendium. Du kan lese kompendiet vårt om psykiske lidelser her

Utdrag

Sosiale medier kan gi nye kontakter, men kan også skape mer avstand til andre

En av de psykiske fordelene ved sosiale medier er at man kan bruke dem til å få kontakt med nye mennesker, og dermed få flere sosiale relasjoner som kan bringe glede inn i livet. De sosiale mediene er særlig velegnede til å søke sosiale relasjoner hvis man ikke har mennesker man kan identifisere seg med, rundt seg i hverdagen. Det kan f.eks. være hvis man er den eneste i en liten landsby, som tilhører en bestemt kulturell, religiøs eller seksuell minoritet.

Hvis man kjemper med en psykisk lidelse, kan det også være stor hjelp i å få kontakt med andre som har lignende problemer. Nettbaserte støttegrupper er et utbredt fenomen i dag, og de kan være til hjelp og inspirasjon for mange mennesker. Hvis man f.eks. har depresjon, så kan det være gagnlig å snakke med mennesker som har kommet seg godt igjennom en depresjon, fordi det dermed blir lettere å tro på at man også selv kan få det godt igjen.

De sosiale mediene kan imidlertid også være en barriere for sosial kontakt. Det kan f.eks. være hvis man har problemer med å være til stede i en samtale eller annen sosial aktivitet ute i virkeligheten, fordi man samtidig føler seg forpliktet til å kommunisere med andre via telefonen. Hvis man på har veldig mange personer i sitt sosiale nettverk, kan man altså risikere å ende med en masse overfladiske kontakter og gå glipp av den mer dype tilknytningen til nære venner eller familie.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Psykisk helse

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 01.06.2023