Translasjon

Naturfag + Biologi 2.

Translasjon: mRNA til protein

Translasjonen er proteinsyntesen sin andre del. Translasjonen oversetter koden i mRNA til proteiner. mRNA-et ble dannet i cellen under proteinsyntesens første del, transkripsjonen. Du kan lese om transkripsjonen på foregående sider her i kompendiet.

Translasjonen foregår i cytosol

Translasjonen foregår i cellens cytosol (dvs. i cellens indre væske), i motsetning til proteinsyntesens første halvdel, transkripsjonen, som foregår inne i cellekjernen til cellen. mRNA-et beveger seg derfor ut av cellekjernen før translasjonen.

Figur 1 gir et overblikk over translasjonens forløp.

Figur 1. Translasjonen.

Translasjonens forløp

Translasjonen innebærer at mRNA-et binder til et ribosom, som er en organelle i cellen. Ribosomet leser av mRNA-trådens basesammensetning når mRNA-et beveger seg igjennom ribosomet. Ribosomet bygger samtidig opp et protein ut av aminosyrer. Koden i mRNA-tråden bestemmer hvilke aminosyrer ribosomet binder sammen til et protein.

Ribosomet oversetter mRNA til protein fra 5’-enden av mRNA-tråden mot 3’-enden. Koden i mRNA-et fungerer på den måten at tre baser koder for en aminosyre. De tre basene står etter hverandre på mRNA-tråden, og kalles for en triplett eller et kodon. På neste side kan du se hvilke kodon ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn