Transkripsjon

Naturfag + Biologi 2.

Transkripsjon: DNA til mRNA

Transkripsjonen er første del av proteinsyntesen. Transkripsjonen danner mRNA, som er en form for ”avtrykk” av den genetiske koden i DNA. Cellen danner mRNA ved hjelp av baseparing med DNA.

Figur 1 oppsummerer trinnene i transkripsjonen.

Figur 1. Transkripsjonen.

Transkripsjonens forløp

Transkripsjonen kan deles inn i følgende trinn:

  1. De to DNA-trådene skiller seg midlertidig fra hverandre.
  2. Noen bestemte proteiner binder til DNA-et. Disse proteinene kalles for transkripsjonsfaktorer, og regulerer i hvilken grad et bestemt gen skal transkriberes. 
  3. Enzymet RNA-polymerase binder til transkripsjonsfaktorene på den ene DNA-tråden.
  4. RNA-polymerase beveger seg bortover basene på DNA-tråden og leser av baserekkefølgen. Samtidig setter RNA-polymerase løse RNA-nukleotider sammen, slik at det dannes en mRNA-tråd ovenfor DNA-tråden. Denne mRNA-tråden er komplementær til den avleste DNA-tråden, men består av RNA-nukleotider istedenfor DNA-nukleotider.
  5. DNA-trådene samler seg igjen.

Templattråden og den kodende tråden

Figur 2 viser et mer detaljert bilde av hvordan mRNA dannes ved basepa...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn