Protein­syntesen

Naturfag + Biologi 2.

Proteinsyntesen er cellenes oversettelse av gener til proteiner. En celle danner alle sine nødvendige proteiner ved å utføre proteinsyntese. Det kan f.eks. være proteiner til nye celledeler, eller til signalstoffer slik at cellen kan kommunisere med omgivelsene.

I dette kompendiet kan du lese om hvordan proteinsyntesen foregår. Vi gjennomgår først proteinsyntesens to deler, transkripsjon og translasjon. Deretter viser vi hvordan den genetiske koden oversettes til de 20 forskjellige aminosyrene som proteiner er bygget opp av. Til slutt kan du lese en kort oppsummering av hvordan proteinsyntesen hos bakterier skiller seg fra proteinsyntesen hos eukaryote celler (dvs. celler som har cellekjerne).

 1. Transkripsjon
 2. Translasjon
 3. Skema: mRNA til aminosyrer
 4. Proteinsyntese hos bakterier

Her kan du se et utdrag fra siden om translasjonen:

Translasjonen består av disse trinnene:

 1. mRNA-et beveger seg en kodon-posisjon bortover i ribosomet, slik at kodonet kan bli lest av.
 2. Et såkalt tRNA-molekyl kommer deretter til ribosomet. tRNA-et består av en foldet RNA-kjede, som vist på figur 1. tRNA-kjeden har et såkalt antikodon i den ene enden. Antikodonet har tre baser som er komplementære til kodonet på mRNA-tråden. mRNA-et sitt kodon og tRNA-et sitt antikodon kan derfor binde til hverandre i ribosomet.
 3. tRNA-et har bundet en bestemt type aminosyre i motsatt ende av antikodonet. Denne aminosyren er spesifikk for antikodonet på tRNA-et, og det er derfor denne aminosyren som kodonet på mRNA-et koder for. Ribosomet binder tRNA-ets aminosyre fast på den peptidtråden (dvs. aminosyretråden) som ribosomet er i gang med å danne.
 4. tRNA-molekylet fjerner seg fra ribosomet.
 5. mRNA-et rykker så et kodon frem, og...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Proteinsyntesen

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 06.08.2019
  Skrevet av Student på 4. år
  Ganske imponert over hvor forståelig dere formidler kunnskap som er til dels tungt å fordøye. Ps. Er åpen for å revurdere antall stjerner etter eksamen...
 • 25.11.2020
  Skrevet av Elev på Vg3
  En god oversikt, anbefaler å bruke denne forklaringen for proteinsyntesen, sammen med "DNA to protein" som du finner på YouTube