Kompendier

Her kan du se våre kompendier til Politikk og menneskerettigheter på VGS. Kompendiene gjennomgår en noen av de vanligste temaene du skal jobbe med i Politikk og menneskerettigheter, for eksempel demokrati og EU. Du kan bruke kompendiene til å få en overskuelig gjennomgang av et bestemt tema du gjerne vil vite mer om, eller for å lese deg opp til din eksamen i Politikk og menneskerettigheter.

  • Demokrati Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag

    I dette kompendiet gir vi deg en gjennomgang av forskjellige aspekter ved demokrati, som er sentrale i Samfunnsfag samt Politikk og menneskerettigheter. Demokrati betyr folkestyre, som vil si at folke (…)

  • EU Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag

    Den Europeiske Union er et overstatlig samarbeid mellom en rekke europeiske stater. EU spiller en stor rolle i Norge, fordi EU er en av Norges viktigste handelspartnere og på grunn av EØS-avtalen. I k (…)

  • Globalisering Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag, Sosiologi og sosialantropologi

    Her finner du kompendiet vårt om globalisering. Globalisering betyr at verden bindes tettere sammen. Det gjelder både økonomisk, politisk og kulturelt. Globalisering er et komplekst fenomen som du oft (…)