Bakgrunnsinformasjon

Teksten ble opprinnelig utgitt i «Dansk Folkekalender for 1846»

Det kan ofte være relevant å vite noe om utgivelseshistorien til en tekst. Det vil si hvordan og når en tekst ble utgitt for første gang, og hvordan den senere har blitt trykket opp i andre bøker. Det kan fortelle oss mye om hvordan teksten har blitt lest og forstått opp gjennom historien.

«Den lille piken med svovelstikkene» ble opprinnelig gitt ut i «Dansk Folkekalender for 1846». Kalenderen kom ut i desember 1845 og inneholdt opplysninger om året 1846. Den typen kalendere hadde en oversikt over årets datoer og merkedager, slik vi kjenner fra nåtidens kalendere. Vanligvis var opplysningene om merkedagene dog mer grundige enn de er i dag. Det var også opplysninger om når solen og månen gikk opp og ned samt om vær- og naturfenomener som var vanlige for årstiden.

I disse kalendrene var det dessuten mye underholdende og lærerikt stoff. Det kunne være dikt, artikler, noveller eller eventyr som, for eksempel, «Den lille piken med svovelstikkene». Tekstene var ofte illustrert. Utgiveren av kalenderen kjøpte innhold til kalenderen av forfattere og kunstnere. Dermed var det ofte snakk om bestillingsoppgaver. Det gjorde dog ikke den kunstneriske verdien av, for eksempel, de litterære tekstene dårligere. Å få en slik bestemt oppgave som forfatter kunne tvert imot være en god måte å bli inspirert på.

Dessuten fikk mange anerkjente forfattere en større leserskare ved å utgi fortellingene sine i disse kalendrene for folket. Det var nemlig vanligere og billigere å kjøpe disse årskalenderne enn å, for eksempel, kjøpe en bok med eventyrene til H.C. Andersen. «Den lille piken med svovelstikkene» ble utgitt i et slikt bind da H.C. Andersen i 1848 sendte inn en eventyrsamling med tittelen «Nye Eventyr. Andet Bind. Anden Samling». Siden har teksten vært med i et utall av H.C. Andersens eventyrsamlinger, både før og etter hans død.

Teksten er inspirert av

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn