Arbeidsspørsmål

Det kan være en god ide å begynne analysen din med å stille en rekke konkrete spørsmål til teksten. Vi har derfor satt sammen følgende arbeidsspørsmål til «Piken med svovelstikkene», som kan lede deg frem mot det viktigste spørsmålet, nemlig hva handler «Piken med svovelstikkene» dypest sett om?

Du finner våre svar på alle spørsmålene her i analysehjelpen. Svarene er grundige, men ikke komplette. Du kan derfor føye til poenger og nyanser til de enkelte svarene. Det er en veldig god ide at du starter med å svare på spørsmålene selv før du leser svarene våre.

Handling og tema

Hva handler «Piken med svovelstikkene» om, kort fortalt?

Hva er den sentrale problemstillingen i «Piken med svovelstikkene»?

Hva er temaet i «Piken med svovelstikkene»?

Personer og figurer

Hva forteller pikens utseende og drømmer leseren om henne?

Hva er pikens funksjon i forhold til eventyrets sentrale tema om fattigdom?

Hvilken virkning har det at forholdet mellom piken og mormoren hennes er preget av harmoni?

Hvilke virkemidler benytter «Piken med svovelstikkene» til å skape en positiv fremstillin...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn