Tolkning og budskap

Innholdsfortegnelse

Tolkning

Henrik Wergelands dikt «Pigen paa Anatomikammeret» kan tolkes som et dikt som paradoksalt nok er både romantisk og nostalgisk, samt realistisk og samfunnskritisk.

På den ene siden beskriver diktet den fattige jenta med romantiske blomstersammenligninger og fremhever nostalgisk barndommen som en skjønn tid. Her er diktet på linje med romantikkens idealer, hvor både kvinnerollen og barndommen var forbundet med en uskyldstilstand. 

På den andre siden beskriver diktet på realistisk vis den brutaliteten som datidens samfunn inneholdt. Den fattige jenta er et offer for den urettferdige samfunnsinnretningen, og vi skal føle sympati med henne, slik jeg-et gjør. Det hersker en tydelig motsetning mellom rik og fattig i diktet. Jeg-et er legestude...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn