Oppgaver

Her får du noen oppgaver som kan hjelpe deg i gang med din tolkning av diktet «Pigen paa Anatonomikammeret». Du finner svar på oppgavene på de etterfølgende sidene.

Handling, motiv og tema

Hvordan er handlingsforløpet i diktet?

Hva er diktets viktigste motiv? Det vil si, hva skildrer diktet, helt konkret?

Hvordan uttrykker diktet en tematikk om sosial urettferdighet?

Form, komposisjon og stemme

Har diktet en fast og tradisjonell form eller en fri og modernistisk form?

Hvilken virkning har diktets bruk av utropstegn og tankestreker i forhold til jeg-et?

Hvilken virkning har vekslingen mellom nåtid og fortid i diktets indre komposisjon?

Hva kjennetegner jeg-stemmen i diktet, samt hans relasjon til den døde jenta?

Lydlige virkemidler

Hvordan vil du karakterisere...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn