Forstå teksten

Her får du hjelp til å forstå teksten «Pigen paa Anatomikammeret». På denne siden kan du lese diktet med våre forklaringer av de enkelte strofene samt ordforklaringer. De forklarte ordene er markert med en tynn, stiplet linje. 

Pigen paa Anatomikammeret

Henrik Wergeland, 1836

 

            -- -- Jo det er Hende! O lys hid!
            Og slip ei Kniven end paaglid
                 i denne Armes Hjerte!
           O, der er rædsom Vittighed
           i Lampens Blik, som stirrer ned
                 paa denne døde Smerte.

Forstå strofe 1
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

           Saa kold dengang den aanded saae
           den stolte Verden jo derpaa?
                 Og frække Øine skar
           det Slør igjennem tidligt, som
           den stakkels Piges Fattigdom
                 af gyldne Drømme bar.

Forstå strofe 2
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

           Som Blomst i Isen frosset ind
           jeg seer et Træk paa denne Kind,
                 som vel jeg bør at kjende.
           Thi Fryden i min Barndomsleeg
           før altfor høit min Skulder steeg
                  -- o var den ikke Hende.

Forstå strofe 3
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

           Tvertsover boed' Hun for os,
           i Armod født som i sit Mos
                 paa Taget Stedmorsblommen.
           Fornemme Folk kun fatted svært,
           at Blod saa fagert og saa skjært
                 af Fattigfolk var kommen.

Forstå strofe 4
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

           Ak, mangt sligt Aasyn dog jeg saae
           som Maanedsrosens Pragt forgaae,
                 som Sommerfuglestøvet!
           Dem Skjebnens Haand for haardt vel tog
           og Syndens Spor dem overjog
                 som Sneglens Sliim paa Løvet.

Forstå strofe 5
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn