Lydlige virkemidler

Diktet har enderim i et bundet rimmønster

«Pigen paa Anatomikammeret» inneholder enderim som opptrer i rimmønsteret AAbCCb. De store bokstavene dekker over det som kalles mannlige rim, og som rimer på én trykksterk stavelse. De store bokstavene representerer kvinnelige rim, som rimer på tostavelsesord, hvor den første stavelsen er trykksterk og den andre trykksvak. 

La oss ta første strofe som eksempel. Her har vi fremhevet de mannlige rimene med fet skrift, og understreket de kvinnelige rimene: 

-- -- Jo det er Hende! O lys hid!
Og slip ei Kniven end paaglid
    i denne Armes Hjerte!
O, der er rædsom Vittighed
i Lampens Blik, som stirrer ned
    paa denne døde Smerte.

Her ser vi hvordan verslinje en og to rimer, deretter tre og seks, og til slutt fire og fem....

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn