Form, komposisjon og stemme

Formen er fast og tradisjonell

Formen i «Pigen paa Anatomikammeret» er fast og tradisjonell. Det ser vi ved at diktet bærer preg av symmetri og orden. Diktet rommer eksempelvis fem strofer som er like lange (seks verselinjer i hver), og det er et fast rimmønster i alle strofene. 

Den faste, regelmessige formen er typisk for dikt fra romantikken. 

Tegnsettingen uttrykker at jeg-et er følelsesmessig opprørt

Rent grafisk er det et par ting ved diktets tegnsetting som vekker oppmerksomhet. F.eks. benytter diktet seg særlig av utropstegn til å skape emfase, altså til å understreke bestemte utsagn og stemninger. Det skjer typisk når diktets jeg er opprørt. Et eksempel ser vi i siste strofe:         

Ak, mangt sligt Aasyn dog jeg saae
som Maanedsrosens Pragt forgaae,...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn