Analyse

Her får du hjelp til å analysere Henrik Wergelands dikt «Pigen paa Anatomikammeret». Vi fokuserer på følgende punkter i analysehjelpen:

Hvis du vil ha mer hjelp med din analyse av diktet, kan du bruke vår veiledning til diktanalyse.

Diktanalyse

Denne oppskriften er en hjelp til deg som skal analysere et dikt. Den kan brukes som inspirasjon til analyse og tolkning av alle typer dikt, og den er god å bruke til både lekser, oppgaveskriving og på eksamen.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag af analysehjelpen:

Anatomikammeret har en symbolsk funksjon

Anatomikammeret har i diktet en symbolsk funksjon. Det er diktets sceniske ramme, men også symbol på samfunnets urettferdige innretning. I kammeret er den fattige jentas kropp redusert til et dødt materiale som legestudentene skal skjære i med henblikk på å forfølge sin karriere. Hun er mer ting enn menneske. Det utgjør en klar motsetning til den beskrivelsen vi får av henne i barndommen.

Anatomikammeret fremstilles i strofe 1: 

-- -- Jo det er Hende! O lys hid!
Og slip ei Kniven end paaglid
    i denne Armes Hjerte!
O, der er rædsom Vittighed
i Lampens Blik, som stirrer ned
    paa denne døde Smerte.

Her hører vi om gjenstander som lampen og kniven, som er viktige redskaper under en obduksjon. Vi hører også om jentas hjerte, så kanskje har studentene allerede åpnet den dødes brystkasse og blottlagt hjertet hennes. I motsetning til tradisjonelt romantiske dikt, tilskrives hjertet ikke åndelige eller følelsesmessige egenskaper. Jentas hjerte er bare et dødt stykke kropp som mennene kan skjære i. 

Handlingen symboliserer avstanden mellom rik og fattig, som finnes i samfunnet. Er man velstilt, kan man studere og bygge seg et velfungerende liv. Er man fattig, har man kanskje ikke andre muligheter enn prostitusjon, og kan til og med ende på undersøkelsesbordet på anatomikammeret. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn