[0]

Pigen paa Anatomi­kammeret

Her får du hjelp til å analysere diktet «Pigen paa Anatomikammeret». Diktet er skrevet av Henrik Wergeland og ble trykt første gang i tidsskriftet Bien i år 1836. 

Først ser vi på diktets motiv og tema. Deretter gjennomgår vi de viktigste delene av analysen og ser på diktets budskap

Du får også hjelp til å forstå teksten, samt oppgaver til diktet som kan hjelpe deg i gang med din egen analyse og tolkning. 

Utdrag

Her kan du lese et utdrag av analysehjelpen:

Det poetiske språket gjør samfunnskritikken mulig

«Pigen i Anatomikammeret» rommer en sosial kritikk av at samfunnet er så urettferdig innrettet at de fattige ofte ender med å gå til grunne. Det er usedvanlig for et dikt fra 1800-tallet. Diktet er skrevet i den litteraturhistoriske perioden romantikken, og her var det ikke realisme og samfunnskritikk som sto i sentrum. I stedet var fokus rettet mot ånden, skjønnheten og naturen. Når diktet her slipper av sted med det samfunnskritiske budskapet, er det på bakgrunn av det poetiske språket.

Blomstersammenligningene og den romantiske beskrivelsen av barndommen stemmer overens med romantikkens idealer. Det er både poetisk og vakkert skildret. Det kritiske budskapet leveres forholdsvis indirekte og gjennom billedspråk. F.eks. snakkes det aldri direkte om at fattigdom driver noen kvinner ut i prostitusjon. I stedet hører vi at «Syndens Spor» og «Sneglens Sliim» trekkes over disse stakkars menneskene. Billedspråket og parallellene til naturen er typiske for romantikken, og det har antakelig gjort det lettere for Wergeland å få datidens lesere til å akseptere diktet hans.  

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Pigen paa Anatomikammeret

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.