Pierre Bourdieu

Dette er vårt kompendium om Pierre Bourdieus teori. Bourdieu var en fransk sosiolog (1930-2002) som beskjeftiget seg med makt- og statushierarkier i samfunnet. 

Bourdieu er en teoretiker som brukes både i Sosialkunnskap og Sosiologi og sosialantropologi. Du vil typisk støte på ham i forbindelse med sosial arv og sosial mobilitet.

Kompendiet består av følgende:

Her kan du lese et utdrag fra Habitus

Habitus er vanskelig å endre. Det skyldes at habitus gjør noen valg mer sannsynlige enn andre. Habitus styrer individet vekk fra situasjoner som utfordrer habitus og mot situasjoner som bekrefter habitus. Det er ikke en bevisst handling individet tar. Tvert imot skjer det helt intuitivt. 

Eksempelvis kan dårlige opplevelser fra barneskolen, f.eks. at man har opplevd at man lærer bedre ved å bruke kroppen enn ved å sitte stille, føre til at man ubevisst velger bort en akademisk utdannelse. Ens opplevelse av at man lærer på en annen måte enn hva som forventes i utdannelsessystemet, påvirker altså hvilken utdannelse man tar i fremtiden. 

Habitus medfører altså at man ikke forsøker å oppnå noe som virker til å være utenfor ens rekkevidde. Det er et problem i forhold til å endre habitus, siden habitus kan endres ved at man får nye opplevelser. Hver gang man får nye opplevelser og erfaringer vil de diskret påvirke habitus, eksempelvis hvis ens kapitalmengde endrer seg.

Selv om habitus er vanskelig å endre, så endrer den seg imidlertid diskret i takt med at man får nye opplevelser. Habitus utvikler seg altså hele livet.

Habitus har betydning for hvordan man klarer seg i et gitt felt

Hvert felt har noen regler og verdier som har betydning for hva som gir suksess på det gitte feltet. Hvis man skal ha suksess på et felt, så krever det altså at man kan finne ut av å følge feltets regler og at man har de kapitalene som verdsettes. Ettersom habitus påvirker hvordan man handler, så vil det være lettere å klare seg godt på et felt hvis ens habitus gjør at det faller en naturlig å handle i overensstemmelse med feltets regler. Eksempelvis faller det noen mer naturlig å sitte stille og rekke opp hånden på skolen, enn andre.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Pierre Bourdieu

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.