Personlighet og identitet

I dette kompendiet kan du lese om personlighet og identitet. Personlighet og identitet er et bredt fagområde som kan berøre en rekke forskjellige emner og være relevant i forbindelse med forskjellige kompetansemål i både Psykologi 1 og 2. I dette kompendiet dekker vi noen av de underemnene man oftest vil støte på i arbeidet med personlighet og identitet i psykologifaget.

Vi dykker f.eks. ned i personlighetspsykologien og kommer inn på noen av de typiske forskjellene i personlighetstrekk som kan være relevante å studere psykologisk. I forhold til identitet tar vi f.eks. en titt på identitetsutvikling samt på psykologiske teorier om kjønn og identitet. Til slutt kommer vi også kort inn på noen tanker om selvet, og hva det overhodet vil si å ha et selv. 

Utdrag

Traumatiske kriser (også kalt akutte kriser)

Traumatiske kriser oppstår hvis omstendighetene plutselig utsetter en person for et voldsomt psykisk press. Nøyaktig hva som oppleves som en traumatisk krise, kan variere fra person til person. Et typisk eksempel kan imidlertid være at en person mister en god venn eller et nært familiemedlem til en sykdom eller en ulykke. Andre eksempler kan være en skilsmisse, at man mister jobben, en fengselsdom eller simpelthen bare en voldsom opplevelse som er vanskelig å gå videre fra.

Cullbergs teori om traumatiske kriser gir også et forslag på de fire trinnene eller fasene som en person typisk beveger seg igjennom som reaksjon på en traumatisk krise. 

Sjokkfasen inntreffer som den umiddelbare reaksjonen på krisen. Denne fasen er preget av følelser av forvirring og uvirkelighet, hvor man ofte har vanskeligheter med helt å forstå at den traumatiske begivenheten virkelig har funnet sted. 

Reaksjonsfasen inntreffer når det første sjokket har lagt seg, og man nå for alvor blir bevisst den traumatiske begivenhetens realitet. Denne fasen vil ofte være preget av sorg og angst, og det hele kan lett komme til å føles uoverskuelig. Man kan få fornemmelsen av at ingen ting noen gang blir bra igjen.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Personlighet og identitet

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.