Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Pan | Analysehjelp
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Birgitte Amalie Thorn og redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2023
Sist oppdatert: 22.05.2023
Antall sider: 29

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Thorn, B. A. et al. (2023). Pan | Analysehjelp. Hentet 28. mai 2023 fra https://www.studienett.no/pan

Litteratur

Hamsun, K. (2011). Pan. Gyldendal Norsk Forlag. (Originalt verk utgitt 1894).