Arbeidsspørsmål

Her får du noen arbeidsspørsmål som du kan bruke til å komme i gang med analysen og tolkningen av Knut Hamsuns roman Pan. På de neste sidene finner du svar på spørsmålene.

  • På hvilke måter er Glahn en utroverdig forteller?
  • Hva kjennetegner forholdet hans til hhv. naturen og kvinner?
  • Hvordan dør Glahn - og hvorfor?
  • På hvilke måter er Edvarda manipulerende overfor Glahn?
  • Hvilken forskjell er det mellom Edvardas og Evas evne til å gi og motta kjærlighet?
  • På hvilke måter kan vi tolke Glahns jaktpartner i India som en speiling av ham?
  • Hvilke symboler rommer romanen?
  • Hvilke temaer kan vi finne i romanen?
  • Hvilke trekk fra nyromantikken kan vi finne i Pan?

 ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn