Oppgave 3 | Norsk hovedmål | Vår 2019

Her får du hjelp og inspirasjon til å skrive en kreativ tekst ut fra tekstene «Aldri før ---» og «En vakrere verden er mulig» samt bildet «Jeg så deg på insta». Vi gir grundig hjelp i å skrive et kåseri som er en type kreativ tekst i norskfaget.

Oppgave 3: Kreativ tekst om forholdet mellom teknologi og menneske

Vedlegg:

  • «Aldri før» av Rolf Jacobsen, 1985
  • «En vakrere verden er mulig» av Kathrine Aspaas, 2018
  • «Jeg så deg på insta», tegning av Lisa Aisato, 2018

De tre vedleggene handler om forholdet mellom teknologi og menneske. Skriv en kreativ tekst der du utforsker denne tematikken. Bruk vedleggene når du skriver.

Kommentar: Oppgaven åpner for ulike løsninger. Det skal komme fram at du har brukt tekstvedleggene, men du kan bruke dem på̊ ulike måter i svaret ditt. Du kan vise kreativitet gjennom de innfallsvinklene du velger, og måten du bruker språket på̊.

Utdrag

Her får du et utdrag av oppgavehjelpen:

Vinkel 1: Teknologien ødelegger alt

Du kan ironisk/humoristisk late som om du er en person som mener at den nye teknologien ødelegger alt for oss mennesker: Teknologien gjør menneskene late, lukkede og følelseskalde, og vi kan ikke styre utviklingen. Derfor vil teknologiutviklingen før eller siden ende i en global katastrofe.

På den måten kan du indirekte komme inn på at teknologien på noen områder er veldig nyttig, og at det viktigste er hvordan menneskene forholder seg til teknologien. Er det vi som styrer teknologien eller styrer teknologien oss?

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 3 | Norsk hovedmål | Vår 2019

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.