Sammenligning

Her får du hjelp til å sammenligne «I rörelse» av Karin Boye og «Den annsame» av Jan-Magnus Bruheim. Overordnet minner diktene mye om hverandre når det gjelder sjangertrekk, form og virkemidler. De har også lignende temaer, men svært forskjellige budskaper. I sammenligningen har vi særlig fokus på «ulike perspektiver på det å være i bevegelse», som det står i oppgaveformuleringen.

Diktene ligner hverandre når det gjelder sjanger, form og motiv

«I rörelse» og «Den annsame» har sjangermessig og formmessig store likheter. De er begge lyriske dikt med en fast form. De har et fast rimskjema, og de har begge en forholdsvis fast rytme. «I rörelse» har en helt fast, jambisk rytme, mens rytmen varierer en smule i «Den annsame». 

Diktene har det lyriske uttrykket til felles. Det lyriske merkes tydeligst i den rytmen og klangen som tekstene har når man leser dem høyt. Enderim og allitterasjoner gir begge diktene et musisk uttrykk, mens gjentagelser og den faste rytmen gir dem struktur. Disse trekkene ved tekstenes sjanger og form gjør at de begge fremstår som forholdsvis harmoniske og tradisjonelle dikt.

Diktene har også likheter i motiv og tematikk. «I rörelse» har det dynamiske og energiske livet som motiv, og på et dypere plan ligger bl.a. temaet om bevegelse overfor stillstand. «Den annsame» har den travle mannen som motiv, og på et dypere plan ligger bl.a. temaet om nærvær overfor travelhet. Motivene ligner hverandre, men budskapene er svært forskjellige....

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn