I rörelse

Her gir vi hjelp til analyse og tolkning av Karin Boyes dikt «I rörelse» fra 1927. Du får et kort sammendrag av teksten og ordforklaringer til vanskelige ord. Det er nyttig med noen ordforklaringer, fordi diktet er på svensk. Deretter ser vi nærmere på analyse av diktets form og sjanger, språklige virkemidler samt tematikk og budskap. Analysene og tolkningen utdypes mer på siden om sammenligning.

Sammendrag

Diktet beskriver at det som er dynamisk, på vei og i bevegelse, er det beste og mest meningsfulle i livet. En dag man mangler noe (man tørster), er bedre enn en innholdsmettet dag. Veien er viktigere enn målet, og vi skal hele tiden holde oss i bevegelse for å leve ut livets eventyr.

Ordforklaringer

rörelse: bevegelse
mätta: mette/innholdsmettede
mödan: strevet/besværet
målet: måltidet
rast: hvil/pause
ställen: steder
sömnen: søvnen
Oändligt: uendelig

Sjanger og form

«I rörelse» er et lyrisk dikt med en fast form. Det består av fem strofer med to verselinjer hver, og det har en fast rytme som består av jamber. Det vil si at rytmen er den samme gjennom hele diktet. Det er også et fast rimskjema med enderim på en trykktung endelse i hver strofe, f.eks. «störst» og «törst» (strofe 1). Dette rimmønsteret kalles også parrim, fordi enderimene passer sammen to og to.

Det lyriske i diktet kommer til uttrykk gjennom den faste rytmen og rimskjemaet, som gir diktet struktur og klang når man leser det opp. Dessuten er det allitterasjoner, f.eks. «brödet bryts» (strofe 3), samt noen gje...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn