Den annsame

På denne siden gir vi hjelp til analyse og tolkning av diktet «Den annsame», skrevet av Jan-Magnus Bruheim i 1987. Du får et sammendrag av innholdet og noen ordforklaringer som hjelper med forståelsen av diktet. Deretter ser vi nærmere på analysen av diktets sjangertrekk og form, samt språklige virkemidler, tema og budskap.

Sammendrag

Diktet forteller om en svært travel mann som har så mye å gjøre at han ikke har tid til andre mennesker. Jo mer travelt han har det, jo mer blir det å gjøre. I avslutningen av sitt liv reflekterer han over hvordan livet har vært. Han synes at det har gått svært hurtig. Og ifølge diktet nådde den gleden han kunne opplevd aldri frem til ham, fordi han jagde gjennom livet.

Ordforklaringer

annsam: travel/arbeidsom
stogge: stoppe/hvile
ansar han ikkje på: enser han ikke/legger han ikke merke til
lid det til endes: går det mot enden
stødd: oppreist
kor har det vorte av: hvor har det blitt av 

Sjanger og form

Sjangermessig og formmessig er teksten et lyrisk dikt med en fast form. Det er bygd opp av fire strofer med fire verselinjer hver som gir diktet en harmonisk 4x4-form. Diktet har en forholdsvis regelmessig rytme og et rimmønster med enderim i andre og fjerde verselinje, f.eks. «sjå» og «på» i strofe 1: 

Han har ikkje tid til å stogge 
og ikkje tid til å sjå. 
Menneske som han møter 
dei ansar han ikkje på.

Rimmønsteret, samt den regelmessige rytmen og oppbygningen i strofer og vers, gir diktet en tradisjonell og harmonisk form. Dette får igjen diktet til å fremstå balansert som en enhet og en helhet. Den...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn