Arbeidsspørsmål

Her får du en rekke arbeidsspørsmål som du kan benytte i ditt arbeid med oppgave 4 fra eksamen Norsk sidemålfra våren 2020 og oppgavens vedlegg. Bruk spørsmålene til inspirasjon. Du kan f.eks. besvare noen av dem og deretter sammenligne med de relevante avsnittene i denne nettboken. Nettboken gir noen mulige svar, men er ikke den eneste gyldige sannheten.

Spørsmål til «I rörelse»

Hva er diktets motiv og tema? Hvordan har det å gjøre med det å være i bevegelse i livet?

Hvordan vil du karakterisere diktets rytme og enderim? Er det en fast eller fri rytme? Benyttes det et fast rimskjema? Og hvilken effekt har disse virkemidlene, f.eks. når man leser diktet høyt?

Kan du finne eksempler på allitterasjon (bokstavrim) i diktet? Og hvilken virkning har allitterasjonene? 

Hvilke kontraster og motsetningsforhold er på spill i diktet? Hva er virkningen av kontrastene? Hvilken rolle spiller de i forhold til temaet om å være i bevegelse?

Hvilke formuleringer i diktet gir det mening å forstå som metaforer, dvs. i overført...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn