Oppgave 4 | Norsk sidemål | Vår 2020

Denne nettboken er Studienetts hjelp til å tolke og sammenligne de to diktene «I rörelse» av Karin Boye og «Den annsame» av Jan Magnus Bruheim. Hjelpen er særlig rettet mot oppgave 4 fra eksamen Norsk sidemålfra våren 2020.

Oppgave 4: Tolk og sammenlign

Vedlegg:
– «I rörelse» av Karin Boye, 1927
– «Den annsame» av Jan Magnus Bruheim, 1987

Disse to diktene gir ulike perspektiver på det å være i bevegelse. Tolk og sammenlign de to diktene.

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold og begrunne dine egne tanker om tekstene. Du skal bruke relevant fagspråk og eksempler fra diktene når du skriver.

Du får først noen arbeidsspørsmål som du kan bruke til å komme i gang med ditt arbeid med tekstene og sammenligningen.

Deretter gir vi målrettet hjelp til analyse og tolkning av de to diktene hver for seg. På siden om «I rörelse» og på siden om «Den annsame» går vi i dybden med sjanger, form, språklige virkemidler, tema og budskap. 

Til slutt får du grundig hjelp til sammenligning av de to diktene. Her utdyper vi om tekstenes likheter og forskjeller. Vi omtaler også kort de ulike periodene som diktene er skrevet i.

Utdrag 

Her kan du lese et utdrag av oppgavehjelpen vår:

Både likheter og forskjeller i bruken av språklige virkemidler

Diktene inneholder noen av de samme språklige virkemidlene, f.eks. rim og metaforer, men likevel er det forskjell på hvilke virkemidler som er mest fremtredende. I «I rörelse» er det særlig kontraster og metaforer som former diktets innhold, mens rim og spørsmål spiller en større rolle i «Den annsame».

Metaforen om livet som en reise er felles for diktene

Diktene har metaforen om “livet som en reise” til felles. I «I rörelse» heter det at «det är vägen, som är mödan värd» (strofe 2). Og i «Den annsame» kommer metaforen frem gjennom formuleringer som «Så lid det til endes med dagen», «Slik jaga han gjennom livet» og «Ei glede sprang etter på vegen» (strofe 3 og 4). I begge diktene forstås tilværelsen altså som ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 4 | Norsk sidemål | Vår 2020

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 22.11.2021
    Skrevet av Elev på Vg3