Ivar Aasen

Sammendrag 

«Ivar Aasen» er et dikt skrevet av Tarjei Vesaas i 1950. Diktet ble skrevet til en 100-årsmarkering for den første utgaven av Ivar Aasens «Ordbog over det norske Folkeprog». 

Vesaas’ dikt kan leses som en takk til Ivar Aasen. Aasen får nemlig mye av æren for å ha samlet det norske folket. Nynorsken har dessuten gjort nordmenn stolte av landet sitt. Vi kan derfor si Vesaas’ dikt knytter Aasens språkprosjekt til den norske identiteten. 

Ifølge Vesaas har nynorsken gitt oss frihet. Språkprosjektet har nemlig gitt mennesker muligheten til å skrive på en måte som likner dialekten deres. I dag er det lett å glemme arbeidet Aasen la ned for å danne skriftspråket. «Ivar Aasen» kan derfor leses som en påminnelse om å ikke ta nynorsken for gitt.

Ordforklaringer 

attved: ved siden av 
bod: budskap
eige: eiendom 
løynt: skjult 
ope: åpent 
hug: tanker, sinn 
logne: stille, rolige 

Aasens språkprosjekt har samlet det norske folket 

Vesaas’ dikt hyller Aasen for å ha skapt et norsk fellesskap og samhold. Fellesskap og samhold er altså verdier som kommer frem i Aasens språkprosjekt. 

Fellesskap og samhold blir knyttet til Aasens språkprosjekt i begynnelsen av diktet. I den første strofen beskrives Aasen nemlig som «nedbrytaren av grenser» og «oppbyggaren i ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn