Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Oppgave 4 | Norsk sidemål | Høst 2020 | Oppgavehjelp
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2021
Sist oppdatert: 08.02.2021
Antall sider: 14

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2021). Oppgave 4 | Norsk sidemål | Høst 2020 | Oppgavehjelp
https://www.studienett.no/oppgave-4-norsk-sidemaal-hoest-2020

Litteratur

Jahr, E.H. (2019). Moderne norsk. Store norske leksikon. 
https://snl.no/moderne_norsk 

Vikør, L.S. (2005). Fakta om norsk. Språkrådet. 
https://www.sprakradet.no/Spraka-vare/Norsk/fakta-om-norsk/ 

Weidling, T.R. et Njåstad, M. (2020). Norge under dansk styre – 1537-1814. Store norske leksikon
https://snl.no/Norge_under_dansk_styre_-_1537-1814