Arbeidsspørsmål

Her får du en rekke arbeidsspørsmål som du kan benytte i ditt arbeid med tekstene «Om vårt skriftspråk» og «Ivar Aasen» samt i refleksjonen din. Bruk spørsmålene til inspirasjon. Du kan f.eks. besvare noen av dem og deretter sammenligne svarene dine med de relevante avsnittene i denne nettboken. Nettboken gir noen mulige svar, men det er ikke den eneste gyldige sannheten.

Spørsmål til Om vårt skriftspråk 

  • Hvordan presenterer Aasen sitt språkprosjekt i teksten?
  • Hvilken betydning skal dialektene ha i det norske skriftspråket, ifølge Aasen?
  • Hvilken verdi uttrykker Aasens tanker om ikke å fremheve «ein einskild av dialektene våre»? Hvorfor vil han ikke fremheve bare én dialekt?
  • Hvordan mener Aasen at man skal lage et nytt norsk skriftspråk? Hvordan beskriver
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn