Oppgave 4 | Norsk sidemål | Høst 2020

I denne oppgavehjelpen hjelper vi deg med å skrive en resonnerende tekst om verdiene i Ivar Aasens språkprosjekt. Vi reflekterer over verdiene frihet, felleskap og likhet, i tillegg til nasjonalfølelse og demokrati. Oppgaven ble gitt til eksamen i Norsk sidemål, høst 2020.

Oppgave 4: Resonnerende tekst

Vedlegg:

− «Om vårt skriftspråk (Om vort Skriftsprog)» av Ivar Aasen, 1836, utdrag
− «Ivar Aasen» av Tarjei Vesaas, Dagbladet 18.11.1950

Den første av de to vedlagte tekstene er skrevet før nynorsken ble skapt, den andre hundre år etter. Skriv en resonnerende tekst der du tar utgangspunkt i de to vedleggene og reflekterer over hvilke verdier som kommer fram i Ivar Aasens språkprosjekt.

Kommentar: Du skal bruke eksempler fra de vedlagte tekstene og kunnskap du har om norsk språkutvikling, når du skriver.

I oppgavehjelpen får du først bakgrunnskunnskap om dannelsen av nynorsk og bokmål. Deretter gjør vi rede for og forklarer hvilke verdier som kommer frem om Ivar Aasens språkprosjekt i «Om vårt skriftspråk» og «Ivar Aasen». Til sist gir vi deg hjelp til å reflektere over hvilke verdier som kommer fram i Ivar Aasens språkprosjekt, især frihet, likhet og fellesskap.

Utdrag

Under kan du lese et utdrag av oppgavehjelpen vår:

Har nynorsken skapt et norsk fellesskap? 

I den resonnerende teksten kan du reflektere over verdien felleskap i Ivar Aasens språkprosjekt. Verdien fellesskap kan knyttes opp mot verdiene nasjonalfølelse og samhold. Aasens språkprosjekt har kanskje skapt et norsk fellesskap, fordi det ga nordmenn et felles skriftspråk? 

Aasen ville at det norske folket skulle være med å danne skriftspråket. I «Om vårt skriftspråk» skriver han at de som «verkeleg kan allmugespråket» skulle samle inn informasjon om dialektene. Men hvorfor var det så viktig for Aasen at folket dannet skriftspråket sammen? 

Norge hadde nylig blitt selvstendig fra Danmark da Aasen dannet nynorsken. I unionen med Danmark hadde Norge hatt liten grad av selvstyre. Er ikke dannelsen av et eget skriftspråk et perfekt prosjekt for å samle menneskene og dialektene i dette vidstrakte landet? Kanskje ville nordmennene bare se på nynorsken som sitt «eget» skriftspråk, dersom de også fikk være med å lage det?

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 4 | Norsk sidemål | Høst 2020

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.