Utdrag fra intervju med Frida Ånnevik

denne siden får du inspirasjon til hvordan du kan bruke utdraget fra intervjuet med sangeren Frida Ånnevik i den resonnerende teksten din om musikkens påvirkning på talemålsutvikling i Norge.

Sammendrag

Utdraget fra intervjuet med Ånnevik ble utgitt i Møre-Nytt den 19.04.2018. Møre-Nytt er en lokalavis fra Ørsta. I intervjuet forklarer Ånnevik hvorfor hun synger på dialekt. Hedmarksdialekten hennes er vanskelig å bruke fordi den ikke alltid passer med det bildet som omverdenen har av henne som sanger. Ånnevik kan likevel ikke la være med å bruke dialekten sin. Hun forklarer at noen temaer kun høres riktige ut, når hun synger om dem på sin egen dialekt fra Hedmark.

Ordforklaringer

Hedmarksdialekta: østlandsk dialekt som snakkes i Hedmark
ambivalent: splittende, snakker til motstridende følelser
smelle: klinge, lyde
pop-imaget: særlig oppfattelse av eller bilde på en popmusiker
treig, triveleg og traust: kjedelig, hyggelig og pålitelig

Forholdet til dialektene våre kan endres av musikk

I intervjuet forteller Ånnevik at språket hennes bidrar til å definere hvem hun er som sanger. «Språket mitt er viktig for meg som artist, det gir meg identitet», uttaler hun. Språket hennes er altså tett knyttet til det bildet hun har av seg selv.

Musikken til Ånnevik er preget av hedmarksdialekten hennes, som hun «bruker litt med omhug». Hun har opplevd at «hedmarksdialakta gir motstand, for ho er alt det som pop-imaget ikkje ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn