Ørsta Rådhus

På denne siden viser vi deg hvordan du kan bruke teksten «Ørsta Rådhus» av rapperen Sirkel Sag når du reflekterer over hvordan musikk er med på å påvirke talemålsutvikling i Norge i dag.

Sammendrag

«Ørsta Rådhus» er en tekst av rapperen Sirkel Sag fra 2016. Den handler om Sirkel Sags liv som bonde og rapper. Han er født og oppvokst på landsbygda i nærheten av Ørsta, med alenemoren som derfor også var bonden på gården. Han trives med jobben sin som gårdbruker og drikker gjerne sprit med naboene, men han liker også rapping og «rimspytting», som han kaller det.

Teksten beskriver aggresjonen hans mot politikere som ikke ser at livet på landsbygda også byr på verdifull kultur. Selv plasserer han seg trygt bak stuevinduet hjemme og observerer, fremfor å henge i sentrum der han føler at han ikke har noe å gjøre. Det kommer tydelig frem at han ikke har særlig høye tanker om politikk generelt, eller om hjembygdas politikere. Selv om de holder til i Ørsta Rådhus, kun en liten times vei unna hans egen gård, har de svært ulike oppfatninger. Sirkel Sag mener at politikerne ikke gjør annet enn å prate tull, samt lage reguleringsplaner og sette ned utvalg. Han er derfor ikke bare sint, men virkelig opprørt over hvor lite de forstår: «Sag ekje sinte, Sag e forbannja». Teksten omhandler altså spesielt de synspunktene som livet som bonde har gitt ham.

Ordforklaringer

Sirkel Sag: eg. sag med roterende sagblad, men her: en metafor der jeg-personen omtaler seg selv som en sirkelsag, da han er både skarp i uttalelsene sine og høyrøstet. Sirkel Sag er samtidig også et av artistnavnene og pseudonymene til Ørsta-rapperen Bård Åsen Lødemel. Han beskriver og omtaler derfor seg selv i denne teksten.
avant gard: uttrykket spiller på det franske ‘avantgarde’, som opprinnelig ble brukt om foregangspersoner innenfor samfunnsliv, kunst og kultur. Her spiller ‘avant gard’ på jeg-personens utradisjonelle oppvekst på en gård, der moren var alenemor og bonden på gården. Hun var samtidig kulturell og leste bøker, men tygget skrå som en mann.  
kvige: hunndyr, ku som enda ikke har fått kalv
karva blad: her: Norges sterkeste tobakk 
møkje: mye
spødde: spøy, spydde
hadde høge vokal: her: var ikke redd for høylytt å si sin mening
vas: pjatt, sludder og vås
spritvom: ølmage, henspeiler på Sirkel Sags eget utseende som han liker å rappe om
ringadingadingdong: her: kjent, meningsløs remse av engelske ord som Sirkel Sag gjerne også rapper i tråd med. Bruken av lysmalende rimord er også sjangertypisk.
Sånn går no nettene: en allusjon til uttrykket ‘Sånn går no dagan’ som vi bruker for å beskrive en rutinepreget hverdag. På nettene lever altså Sirkel Sag et innholdsrikt liv med rapping.  
i Vik på dagtid: henspeiler på hjørnesteinsbedriften Vik Verk, nå Vik Ørsta, som siden opprettelsen i 1969 var Sunnmøres viktigste arbeidsplass. I nedgangstiden rundt 2015, ble firedagersuke og automatisering innført fremfor å permittere ansatte. Derfor påpeker rapperen at man ikke lenger har noe å gjøre i Vik på dagtid, da det ikke finnes nye arbeidsplasser der.  
AMFI: det største lokale kjøpesenteret i regionen, del av en landsdekkende Thon-kjede
forstekje: banneo...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn