Innfallsvinkler

På denne siden får du ideer til fire innfallsvinkler som du kan bruke når du skal skrive den resonnerende teksten din om talemålsutvikling i Norge og påvirkningen fra musikk. En innfallsvinkel gir oppgaven din en rød tråd. Dette betyr at den skaper struktur og sammenheng mellom refleksjonene og poengene dine.

Dersom det er vanskelig for deg å finne en innfallsvinkel, kan du prøve å formulere det du vil legge vekt på i oppgaven din med én setning. En innfallsvinkel er ofte en spissformulering av teamet som du utforsker i besvarelsen din.

Det er også mulig å ha med litt fra hver vinkling i besvarelsen din, eller finne din helt egen. Vær imidlertid bevisst på hva du vektlegger, slik at besvarelsen din ikke virker usammenhengende.

Innfallsvinkel 1: Skape identitet gjennom musikk

En mulig innfallsvinkel er å ta for deg hvordan man kan skape seg en identitet gjennom musikk. Du kan reflektere over hvorfor vi identifiserer oss med musikere og musikk, og hvilken rolle talemålet spiller i denne identifikasjonsprosessen.

Videre kan du diskutere hvilke stereo...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn