Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Oppgave 4 | Norsk sidemål | Høst 2019 | Oppgavehjelp
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2020
Sist oppdatert: 04.03.2020
Antall sider: 20

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2020). Oppgave 4 | Norsk sidemål | Høst 2019 | Oppgavehjelp. Hentet 22. september 2023 fra https://www.studienett.no/oppgave-4-norsk-sidemaal-hoest-2019

Litteratur

Dahl, B.H. et al. (2015).«Norsk talemål i dag». Grip teksten Vg3. Aschehoug, s. 255-275.
Eide, O. et al. (2016). «Talemål». Intertekst. Fakbokforlaget, s. 292-321.
Jansson, B.K. et al. (2009). «Skriftspråk og talemål».Tema vg3 Norsk språk og litteratur, s.189-208.
Norsk språkråd (2009). «Norsk musikk på norsk».Språknytt, 03/2009. Hentet 23.01.2020.
Sjekkeland, M. (2019). «dialekter på Sunnmøre». Store norske leksikon. Hentet 25.02.2020.
Venås, K. & Sjekkeland, M. (2019). «dialekter i Norge».Store norske leksikon. Hentet 25.02.2020.
Aahlin, A.K. (2019). «rap». Store norske leksikon. Hentet 28.01.2020.