Bakgrunnskunnskap om utviklingen av talemål

På denne siden får du bakgrunnskunnskap om utviklingen av talemål i Norge i dag, samt om bruken av dialekter innenfor norsk musikk. Vi gir deg en oversikt som du blant annet kan bruke til å gi en kort redegjørelse for temaet i oppgaven din. Plasser gjerne redegjørelsen før du går i gang med selve drøftingen din.

I dag finnes det mange ulike talemål i Norge

Talemål er et uttrykk som dekker det språket vi snakker til daglig. Vi har alle et talemål, men det er store variasjoner mellom dem. Unge mennesker snakker annerledes enn de eldre, og unge fra for eksempel Tromsø snakker annerledes enn unge fra Stavanger.

Vi har valgt å være svært tolerante overfor de mange variantene av talemål som vi har i Norge. Her i landet har vi kultur for å bruke dialektene våre, og selv om vi snakker ulikt, forstår vi hverandre stort sett godt. Derfor har vi heller ikke et standardisert eller normert talemål som ligger tett opp til det offisielle skriftspråket. Ettersom vi har to sidestilte skriftspråk i Norge, er forbindelsen mellom talemål og skriftspråk litt løsere enn hva den er i de fleste andre land.

I Norge har vi ikke uttaleregler som forteller oss hvordan vi skal snakke. Tidligere hadde vi likevel normering av talemålet vårt på rikskanalen NRK. Nå aksepteres imidlertid forskjellige dialekter på tv, radio og innenfor musikk. Man skal gjerne kunne høre hvor vi kommer fra i landet, og...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn