Typiske trekk fra nyrealismen

Det finnes en rekke trekk i utdraget fra ”Kransen”, som gjør at teksten er typisk for nyrealismen. Disse trekkene og kjennetegnene ser vi nærmere på her.

(Du kan eventuelt lese om kjennetegn ved nyrealismen i avsnittet Bakgrunnskunnskap).…

...

Personskildring med fokus på det individuelle

Det er typisk for nyrealismen at personene er individer med nyanserte personligheter, og ikke typer som man noen ganger ser i realismen fra det moderne gjennombrudd. Dette ser vi allerede fra begynnelsen av utdraget:

[…] hun skjønte straks, nu var han igjen redd for det som han syntes å frykte mest.
Alltid skar det sånn i henne at han skulle være så livende angst for hun var blitt med barn – når de nu ikke kunne bli fra hinannen.

Kristin beskrives innenfra ved hjelp av en indre synsvinkel. Vi har adgang til hennes tanker og følelser, og dette er me…

...

Det moralske fokus: Kristins valg

Nyrealismen er kjennetegnet ved et etisk fokus, der individenes moralske valg ofte settes på spissen. Og vi møter nettopp et moralsk dilemma i tekstutdraget: Hva er det rette å gjøre for Kristin? Skal hun følge fornuften og normene og velge Simon, eller følge følelsene sine og velge Erlend? 

Situasjonen der Simon Darre kommer og møter Erlend og Kristin ansikt til ansikt, er et klimaks i forholdet mellom de tre personene. Slik oppfatter …

...

Perspektivering til nyrealismens tid: Kvinnens økte selvstendighet

Tekstutdraget kan ses ut fra nyrealismens tid, som er første halvdel av 1900-tallet. Dette er en periode hvor kvinner langsomt vinner større selvstendighet, og får flere muligheter i samfunnet. I 1913 fikk kvinner stemmerett på like fot med menn, og flere kvinner begynte langsomt å gå imot det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret – spesielt i byene.

Kristins valg, som går imot samfunnets normer kan på noen måter avspeile kvinnens stilling på nyrealismens tid. Kristin velger det som hun selv vil, fremfor det som samfunnet forventer av henne. Hun velger den usikre kjærligheten me…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn