Relasjonen til Simon

Her ser vi nærmere på Kristin og Erlends relasjoner til Simon Darre i tekstutdraget fra Kristin Lavransdatter. På grunn av middelalderens forestillinger om ære og skam, er det noen veldig konfliktfylte relasjoner.…

...

Mannen Kristin burde velge

Simon er Kristins forlovede, som hun nettopp har brutt med: ”han vil ikke holde meg fast ved de avtaler som var gjort om oss før jeg traff deg”, sier hun til Erlend. Men selv om Kristin bryter med Simon, har hun respekt for ham som person:

«Du liker ham på et vis, kan jeg merke,» sa han.
«Kan det gjøre deg noe,» spurte Kristin, «– efter alt som har vært mellom meg og deg, at jeg kan se Simon er både rettsindig og dugelig.»
«Hadde du aldri møtt meg,» sa Erlend, «da kunne du fått gode dager med ham, Kristin.

Kristin mener at Simon er en god mann som er «både rettsindig og dugelig». Den eneste grunnen til at hun har brutt med ham, er at hun…

...

Erlend og Simon – en relasjon preget av ære og skam

I middelalderen var ens omdømme og anseelse i andres øyne helt avgjørende for hvilken sosial verdi man hadde. Et godt omdømme ga stor ære, mens et dårlig omdømme gjorde en æreløs og dårlig sosialt stilt. Forholdet mellom Erlend og Simon er dypt preget av denne kampen om ære og skam. De to mennene fremstår i tekstutdraget som fiender. Simon kommer for å hente Kristin fra Erlend, for å redde noe av æren hennes. I den høyspente situasjonen merker hun hvordan…

...

Simon vinner kampen om æren

Selv om Simon er gått med på å bryte ekteskapsavtalen føler han fremdeles et ansvar overfor Kristin. Så lenge han formelt sett er hennes festemann (forlovede), er det hans plikt å være om hennes ære. Det er derfor han oppsøker Kristin og Erlend:

«Hvorfor er…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn