Forholdet mellom personene

På de følgende sidene tar vi for oss forholdet mellom de tre personene i utdraget fra «Kransen», første bind av Kristin Lavransdatter. Vi ser først på relasjonen mellom Kristin og Erlend, som har et forbudt kjærlighetsforhold. Deretter ser vi på forholdet deres til Simon, som også kalles Simon Darre eller Simon Andressøn.

Her får du først en generell introduksjon til forholdet mellom personene, og hvordan relasjonene deres henger sammen med normene i middelalderen.

Problematiske relasjoner

Romanutdraget er preget av at personenes relasjoner er problematiske og konfliktfylte. Det skyldes spesielt at forholdet deres ikke lever opp til ærens krav i middelalderen. Menn og kvinner måtte ikke ha et forhold til hverandre utenom ekteskapet, slik som Kristin og Erlend har. Kristins foreldre har valgt Simon som en passende mann for Kristin, og avtalt ekteskap med Simons foreldre. Kristin taper ære ved å gå imot sine foreldres beslutning, og ved å ha sex utenfor ekteskapet. Erlend taper ære ved å være sammen med en kvinne som tilhører en annen mann, og ved å trekke Kristins sosiale anseelse ned.

Situasjonen er heller ikke god for Simon, som er forlovet med Kristin. En mann skulle verne om sin forlovedes ære, for hvis hun gjorde noe hun ikke skulle, ville det også skade hans ære. Han taper ære og anseelse ved at Kristin ikke vil ha ham, men i stedet velger en æreløs mann som Erlend. At Kristin har en affære bak hans rygg, skader Simons anseelse. Derfor er Simon tvunget til å gjøre noe.