Bakgrunnskunnskap

Her får du nyttig bakgrunnskunnskap som hjelper deg med oppgaven om tekstutdraget. Vi ser nærmere på romanen ”Kransen”, som utdraget stammer fra. I tillegg får du kunnskap om idealene i middelalderens samfunn, og om nyrealismen som litterær retning.…

...

«Kransen» og middelalderens samfunn

Tekstutdraget er fra ”Kransen”, første del av Sigrid Undsets roman-trilogi om Kristin Lavransdatter. Handlingen foregår i første halvdel av 1300-tallet – i middelalderens Norge – da kristendom, slekt og ære var avgjørende for folk sin tilværelse og livssyn. Romanene er kjent for å gi et troverdig bilde av samfunnet i middelalderen. Den gangen var det normalt at foreldrene bestemte hvem man skulle gifte seg med. Ekteskap var i stor grad en praktisk ordning, hvor forskjellige familier knyttet bånd til …

...

Kjennetegn ved nyrealismen

Nyrealismen er en litterær retning, som utvikles i begynnelsen av 1900-tallet. Den viderefører den realistiske fortellerformen fra realismen på slutten av 1800-tallet. På samme måte som realismen, skildrer nyrealismen gjenkjennelige miljøer og sosiale konflikter på en virkelighetsnær måte. Fortelleren er skjult og bytter mellom ytre og indre synsvinkel. Individer, miljø og begivenheter beskrives realistisk og nøkternt. Formålet er at leseren skal leve seg inn i fortellingen og ’glemme’ at det dreier seg om fiksjon.

Nyrealismen videreutvikler realismen og skiller seg fra den på flere måter. Handlingen foregår ofte i norske lo…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn