Utdrag fra Kristin Lavransdatter | Norsk sidemål | Høst 2017

Få hjelp og inspirasjon til å skrive oppgaven om et utdrag fra Kristin Lavransdatter av Sigrid Undset. Utdraget er fra roman-triologiens første bind, ”Kransen”. Vi går i dybden ved å analysere forholdet mellom personene, og ser på nyrealistiske trekk i teksten. Du får i tillegg et sammendrag, samt bakgrunnskunnskap om romanen, middelalderen og nyrealismen som litterær retning.

Oppgaven stammer fra eksamen i norsk sidemål, høsten 2017:

Oppgave 4

Tekstvedlegget er et utdrag fra det første bindet i triologien Kristin Lavransdatter, et historisk romanverk som er skrevet i den perioden vi kaller nyrealismen.

Grei ut om hvordan forholdet mellom de tre personene blir framstilt i tekstvedlegget, og forklar hvorfor teksten er typisk for nyrealismen.

Kommentar: Oppgaven ber ikke om en fullstendig tolkning, men du skal analysere forholdet mellom de tre personene i teksten. Bruk relevant fagspråk og konkrete eksempler fra tekstvedlegget når du skriver.

Innfallsvinkler til oppgaven

Her viser vi to innfallsvinkler som er mulige å bruke i oppgaven om romanutdraget.

En innfallsvinkel til oppgaven kan være å fokusere på ære og skam i middelalderen, og hvordan dette temaet kommer til uttrykk i forholdet mellom personene i utdraget. I middelalderens Norge var individets og slektens ære det viktigste. Du kan fokusere på hvordan Kristin og Erlend er preget av at relasjonen deres er problematisk i forhold til ærens krav i middelalderen.

Det er også opplagt å bruke nyrealismen som en inngangsvinkel til oppgaven. Du kan spesielt bruke det moralske fokuset i nyrealismen, som kommer til uttrykk i romanutdraget. Kristin står i en vanskelig moralsk situasjon, der hun er splittet mellom hva omverdenen (og særlig faren hennes) mener er det rette å gjøre, og hva hun selv føler er riktig. Du kan se på dette ut i fra kvinnens situasjon i første halvdel av 1900-tallet, som er tidspunktet romanen er skrevet.

Hjelp til Nynorsk

Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger i nynorsk.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

Oppskrift på tolkningsoppgave

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på en tolkningsoppgave som dekker alt om en slik oppgave:

Tolkning

Her får du hjelp til å skrive oppgaven Tolk i norskfaget. Vi forteller deg hvordan du kan bygge opp tolkningen din og viser deg et eksempel på denne oppgavetypen. Tolkning er en viktig oppgavesjanger som ofte inngår i settene til slutteksamen, og også ved terminprøver eller heldagsprøver i norsk på vgs.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Utdrag fra Kristin Lavransdatter | Norsk sidemål | Høst 2017

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 24.05.2022
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 05.02.2021