Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Reykjavik | Oppgavehjelp
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2020
Sist oppdatert: 31.08.2020
Antall sider: 15

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2020). Reykjavik | Oppgavehjelp. Hentet 30. september 2023 fra https://www.studienett.no/oppgave-4-norsk-hovedmaal-vaar-2020

Litteratur


Barthel, K. (2019). «Alterhavsryggen». Store norske leksikon. Hentet 31.08.2020

Fossen, H. (2019). «platektonikk». Store norske leksikon. Hentet 31.08.2020

Fossen, H. (2020). «kontinentaldrift». Store norske leksikon. Hentet 31.08.2020

Pihl, R. (2019). «Island». Store norske leksikon. Hentet 31.08.2020