Arbeidsspørsmål

Hvis du ønsker hjelp til å analysere «Reykjavik», har vi satt sammen en rekke spørsmål som kan lede deg til svaret på det helt sentrale spørsmålet, nemlig hva handler egentlig «Reykjavik» om? 

  1. Hva handler novellen om, kort fortalt? Hvilke motiver kan du finne?
  2. Hvordan er novellen oppbygd? Hvilken virkning har det, at vendepunktet kommer tidlig, når jeg-fortelleren sier at han «liker best gutar»? Hvilken virkning har avslutningen, hvor Gunnar foreslår at de går ut og kaster «kråkebollar»?
  3. Hvilken virkning har det, at novellen fortelles av en jeg-forteller? Ser vi handlingen innenfra jeg-et eller utefra?
  4. Hva karakteriserer novellens jeg-forteller? Hvilke følelser har han? Hvorfor forestiller han seg å få bank og bli oppslukt av jorden?
  5. Hvordan fremstår forholdet mellom jeg-fortelleren og vennene? Hvorfor er han nervøs for å fortelle dem at han liker gutter?
  6. Kan du finne språklige bilder i novellen? Hva blir novellens språklige bilder brukt til? Kan jordskjelvet forstås som bilde på noe annet?
  7. Hva sier novellen om temaer som identitet og seksualitet? Hvorfor tror du at novellen fokuserer på jeg-ets indre følelses- og tankeliv frem for ytre handling?
  8. Hvordan er novellen relevant i dag?